Inerti

LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, Ordlisten, eng. udg. side
527: ”INERTI: Stoffets eller en forms hvilende natur forud for eller efter at være sat i bevægelse. 2. Også om det, at loven om inerti holder en form eller aktivitet sammen, dvs. gør at den ikke falder fra hinanden og vender tilbage til sin tidligere tilstand.”

Tilbage til Alfabetisk