Integration

ALICE A. BAILEY: Strålerne og indvielserne, side
390 – 391: ”De urgamle arkiver fortæller os, at der atter opstod en stor krise i menneskehedens evolution, og at den nødvendiggjorde en af de sjældne cykliske ændringer, der har kendetegnet Hierarkiets tilbageholdne politik. Menneskene begyndte at vise modtagelighed over for loven om integration, og personligheden trådte frem med alle dens muligheder for at udvikle godt og ondt. Mennesket blev en integreret enhed i de tre verdener.”

Tilbage til Alfabetisk