Invokation og evokation

LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, eng. udg. side
42: ”Invokation er at kalde den guddom, som overskygger et individ eller en gruppe af individer, ned i aktivt samspil. Det som invokeres kan komme til syne i mange former, så som en ide, en erfaring, eller når det drejer sig om en trængende menneskehed, endda som inkarnationen af en indviet bevidsthed. På den måde bringes Guddommelig intervention i spil af magnetisk træk fra det invokative center, der fungerer som en positiv pol af magnetisk tiltrækning i den menneskelige bestræbelses tre verdener.

Evokation er at kalde det Guddommelige potentiale, som er skjult i den manifeste form, frem i udtryk. På den måde kan den iboende Kristus, den Guddommelige gnist eller frø i massernes bevidsthed, trækkes frem i udtryk gennem det magnetiske træk, som bringes til at virke på den ved hjælp af en bevidst Guds søn, som lever i menneskeheden.”

Tilbage til Alfabetisk