Kærlighedens psykiske love

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
830: ”Vanddevaerne tjenesteområde ligger i det store arbejde med at nære hele plante- og dyrelivet på planeten. Deres mål er at overgå til den højere devagruppe, vi kalder luft- eller ilddevaerne. Disse frembringer, gennem ildens virkning på vandene det kredsløb, som består i fordampning, fortætning, og i sidste instans nedbør der – gennem sin konstante aktivitet – nærer alt liv på jorden. Her ser vi på nu, hvordan kærlighedens psykiske love virker i devariget såvel som menneskeriget. Først kommer tilbagetrækningen eller adskillelsen af enheden fra gruppen (kaldet individualisering hos mennesket og fordampning for vandets vedkommende). Dernæst følger fortætning eller enhedens sammensmeltning med en ny eller højere gruppe (kondensering for vanddevaerne og indvielse for mennesket). Og til sidst ofrer gruppen af menneske- eller devaatomer sig til gavn for helheden. På den måde styrer tjenestens og offerets lov hele det guddommelige 2. aspekt i alle dets dele, store eller små. Sådan er loven.”

Tilbage til Alfabetisk