Kløfter

Se også lovene om spaltninger
ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
595: Et lukket sind i national målestok er yderst farligt, ligesom det enkelte menneske befinder sig i en farlig ”sindstilstand”, når han lukker af for kontakt til omverdenen, verdensnyhederne og verdensforståelsen, og når han afviser nye ideer og adfærdsmønstre. Lykkeligvis fører påvirkningen fra femte stråle energien – der altid er til stede, hvad enten strålen er i inkarnation eller ej – menneskeheden videre frem mod oplysning.

Denne stråleenergi opererer altid i forbindelse med loven om kløfter. I dag findes der dybe kløfter mellem fortiden og nutiden … Hidtil er kløfterne blevet opdaget ved historiske tilbagblik. Nu findes der mennesker alle vegne, der er vidende om, at den gamle orden, de gamle kulturer og civilisationer hurtigt er ved at forsvinde, og globalt lyder et krav om en verdensorden.”

718: ”Derfor styres denne indvielse [6. indvielse] af tredje stråle, strålen for intelligent aktivitet. denne stråle har nær relation til vore planetariske livs mentalplan, til loven om binding og loven om kløfter … Det er ikke tilladt for den evige pilgrim at binde sig til vor lille planet jorden, men når han har lagt den fuldstændig bag sig ved niende indvielse, bliver den indviede et ”fast eller stationært lyspunkt på det sted, han har valgt, stedet for den allerhøjeste og ildgnisten på bjergets top. Han vil ikke mere forlade dette punkt”.

Begrebet kløft ligger ligeledes latent her. Mesteren afbryder al forbindelse til fortiden og til planeten, men aldrig til det ene liv, der gennemtrænger sfærer og former for væren, der muliggør alle bevidsthedstilstande og fører til evig aktivitet.”

Tilbage til Alfabetisk