Kompensation

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
673: ”Den store lov om kompensation vil komme til at virke ind på en særlig måde og i specielle retninger, hvad angår accepterede disciple. Den vægt, der lægges på disciplin, på renselse, på hårdt krævende arbejde og på at give afkald på det, som personligheden holder, er nødvendige faser i okkult udvikling. Almindeligvis og beklageligvis opfattes det ofte sådan. Men parallelt med den smertelige og vanskelige periode tilfører sjælen en kompensation, der drager alt liv og omstændigheder frem i et sandt perspektiv og ændrer holdninger så fuldstændigt, at selv forståelsen af dette bliver belønning nok til at fortrænge opfattelsen af smerte. Loven om offer og loven om kompensation er nært forbundet, men den første, der bliver aktiv i livet og en erkendt faktor i det daglige liv, er loven om offer. Loven om kompensation erkendes senere.”

Tilbage til Alfabetisk