Kompletterende syv

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side 160 – 177
163: ”Loven om de kompletterende syv kan formuleres således:

”Loven kræver, at der åbnes adgang til det der kan fremkalde en forandring.

Loven kræver, at de indstrømmende kræfter dernæst ledes i den rigtige retning.

Loven kræver, at de forandringer, det fører til, fjerner formen, tilfører lyset kvalitet og lægger vægt på liv.

Loven kræver, at dette tilvejebringes af den ene, der arbejder gennem de tre, tilfører de syv energi og skaber den lige linje derfra og hertil og slutter i et punkt, der ignorerer de tre.”

168: ”Loven om de kompletterende syv er den store synteseskabende lov om liv eller ånd og er den lov, som den indviede arbejder med. Det er den lov, han anvender. Efter at have accepteret naturlovene og vist lydighed over for sjælens love går han ind i en positiv fase, hvor han forstår og udøver livets lov. Fordi livets lov er en styrende lov for alle indviede, og fordi vi véd, at livsenergiens eller åndens natur ikke kan opfattes før efter tredje indvielse er det overordentligt vanskeligt for mig at forklare denne lov skriftligt.”

169: ”Loven om de kompletterende syv beskriver den energi, der strømmer fra de syv planetariske centre til de syv gupper eller typer af mennesker via de syv grupper i Hierarkiet.”

173: ”Således er loven om de kompletterende syv altid i kraft. Den virker på de processer, der foregår i de syv centre i det enkelte menneske, som samler energi fra et center og overfører den til et andet, indtil al energi centreres, kontrolleres og styres i hovedet.”

174: ”Nedbrydning, død og opløsning er i virkeligheden ikke andet end livsprocesser. abstraktion er tegn på proces, fremskridt og udvikling.

Det er dette aspekt af livet lov (eller loven om syntese, som den også kaldes i visse større forbindelser) den indviede specielt arbejder med, når han anvender loven om de kompletterende syv.”

Tilbage til Alfabetisk