Livets lov

ALICE A. BAILEY: Strålerne og indvielserne, side
168: ”Loven om de kompletterende syv er den store synteseskabende lov om liv eller ånd og er den lov, som den indviede arbejder med. Det er den lov, han anvender. Efter at have accepteret naturlovene og vist lydighed over for sjælens love går han ind i en positiv fase, hvor han forstår og udøver livets lov. Fordi livets lov er en styrende lov for alle indviede, og fordi vi véd, at livsenergiens eller åndens natur ikke kan opfattes før efter tredje indvielse, er det overordentligt vanskeligt for mig at forklare denne lov skriftligt.”

174: ”Nedbrydning, død og opløsning er i virkeligheden ikke andet end livsprocesser. abstraktion er tegn på proces, fremskridt og udvikling.

Det er dette aspekt af livets lov (eller loven om syntese, som den også kaldes i visse større forbindelser) den indviede specielt arbejder med, når han anvender loven om de kompletterende syv.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
481: ”Enhver form er opbygget af en impulsiv livsgnist, som udgik fra en skaber, og vokser trin for trin i henhold til loven om tilvækst – et aspekt af loven om tiltrækning, som er livets lov. Denne lov virker i forening med loven om årsag og virkning, der – som vi ved – er den lov, der styrer materie. Årsag, tiltrækning eller begær, tilvækst og virkning – disse fire ord styrer konstruktionen af enhver tankeform. Når denne tankeform er en fuldbyrdet entitet, er der bygget en virkning ved tilvækst i henhold til kraften af en organiseret årsag.”

Tilbage til Alfabetisk