Lotusens lov

Underlov til tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1069: ”6. Lotusens lov. Det er betegnelsen for den gådefulde im­puls fra den kosmiske tiltrækningslov, som bragte tankesin­dets guddommelige sønner ind, og dermed forbandt de to po­ler ånd og stof, og på mentalplanet frembragte det, vi kal­der den egoiske lotus eller »selvets blomst«. Det er den lov, der sæt­ter lotusen i stand til at uddrage den væde og varme, den skal bruge til sin udvikling af den lavere natur (stof‑ og vand­aspek­tet), og fra åndens planer hente det, som for den er, hvad So­lens stråler er for planteriget. Den styrer kronbla­denes ud­fold­ning og viser sig derfor som en tredobbelt lov:

  1. Solvarmens lov …  Kundskabsblade.
  2. Sollysets lov …      Kærlighedsblade.
  3. Solildens lov …      Offerblade.”
Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur