Magi og Kreative processer

LUCILLE CEDERCRANS: Sjælens Natur, eng. udg. side
347: ”Kunsten og videnskaben om magi, som vi også kunne definere præcist som kunsten og videnskaben om tjeneste, virker i overensstemmelse med fastsatte love, som prøvedisciplen skal lære at manipulere. Disse love kontrollerer bevægelsen af energi, kraft og substans ind i forud bestemte mønstre, som vi kalder former.

Når sjælen forstår loven, og manipulerer den i samarbejde med Guddommelig hensigt og plan, mester han formnaturen og befrier ikke bare sig selv fra dens fængsel, men bruger den (formnaturen) i tjeneste for Kristus.”

359: ”Tilsynekomsten i form på ethvert eksistensplan forudsætter at dens skaber har samarbejde bevidst eller ubevidst med loven, og at han i arbejdet under og med denne lov har fulgt en bestemt proces som vi kalder magi. Processen resulterer i en tilsynekomst i form, hvor der før ikke var nogen form.”

363 – 366: ”De love der har at gøre med den kreative proces vedrører:

  1. Illuminationen af de tre
    Vi beskæftiger os her med at forbinde ånd, stof og bevidsthed. I hvilket forhold skal disse anbringes for at kunne frembringe en manifestation af Planen? …
  2. Tilegnelsen af substansen og dens omskabelse til devisk form
    Bygningen af formen skrider frem i fire frekvenser af oprindeligt stof. Dette betyder, at bag ved al form på ethvert plan eksisterer fire frekvenser, som der sommetider refereres til som de fire elementer jord, luft og ild.
    De kendes af okkultisten som

1 = esoterisk lys
2 = esoterisk lyd
3 = esoterisk farve
4 = esoterisk vibration

Disse fire frekvenser af oprindeligt stof udgør substansen på ethvert eksistensplan, og er det materiale, som den deviske form konstrueres af.

Magikeren må tilegne sig disse fire elementer, og i den rette proportion mellem disse konstruere den deviske form til det som kan bringe Planen frem i ydre manifestation.”

Tilbage til Alfabetisk