Magnetisk tiltrækning

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
726: ”Stoffets respons på den atomare vibration på det plan, der er tale om. Dette vedrører den anden gruppe pitrier, hvis funktion består i at samle det stof, der er afstemt efter en bestemt tone, omkring det permanente atom. De arbejder i henhold til loven om magnetisk tiltrækning og er det permanente atoms tiltrækningskraft. I sin egen lille målestok har hvert permanent atom samme forhold til stoffet i et menneskes hylstre, som den fysiske sol har til systemets stof. Det er kernen i tiltrækningskraften.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
532: ”Disse planetens fanger forekommer i to hovedgrupper. …

For det første alle formers substans eller mangfoldigheden af bittesmå atomare liv, som gennem tankens kraft drages ind i det formaspekt, hvorigennem alle eksistenser eller sjlæoe, mineraler, planter, dyr og menneskets animale legeme udtrykker sig. … Ifølge loven om magnetisk tiltrækning og i henhold til det universelle sinds tilskyndende aktivitet, når det virkeliggør Sollogos’ eller den planetariske Logos’ hensigter, drages disse bestanddele af rummet stof, disse substansens atomer, sammen, bearbejdes rytmisk og fastholdes i en form.”

Tilbage til Alfabetisk