Manifestation

LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
129: “De tre mest vanskeligt tilgængelige love bag den kendsgerning, at energi følger tanke, kan defineres på følgende måde:

  1. Loven om polaritet. …
  2. Loven om magnetisk kontrol. …
  3. Loven om manifestation. Når en tanke er født, bliver en triangel af energi sidestillet med tid og rum.”
Tilbage til Alfabetisk