Menneskeskabte love

Det samme som Nationale love
ALICE A. BAILEY: Esoterisk Psykologi I, side
320: ”Det sidste postulat, som jeg søger at fremhæve, er, at overholdelsen af disse tre love [om genfødelse, harmløshed og gruppeliv] nødvendigvis vil føre til et inderligt ønske om at overholde lovene i det land, hvor den enkelte sjæl er inkarneret. At disse menneskeskabte lov er utilstrækkelige, ved jeg udmærket, og det er unødvendigt at gøre opmærksom på det. De kan være og er midlertidige og utilstrækkelige for behovet. De kan savne formål og vise sig ufyldestgørende, men i nogen grad beskytter de de svage, og derfor vil de, der søger at hjælpe menneskeheden, betragte dem som bindende. Disse love vil blive ændret, efterhånden som virkningen fra de tre store love bliver mærkbar, men indtil de på forstandig vis bliver ændret (og det tager tid), virker de som en bremse på tøjlesløshed og egoisme.”

GEOFFREY HODSON: Teosofi for juristen (Theosophy for the Lawyer)

  • ”Menneskets love er i deres upersonlighed, upartiske og strengt retfærdige, som matematik, et meget direkte udtryk på jorden for det guddommelige i kosmos. For den højest mulige definition af Gud er princippet om uforanderlig lov under hvilken alle ting, store som små, makrokosmiske og mikrokosmiske, undfanges, manifesteres og fortættes i størst mulig grad, poleres, perfektioneres og til sidst trækkes tilbage. Gud er uforanderlig lov.”
  • ”Menneskets lov afspejler guddommelig lov. Den der beskæftiger sig med lov er agent for denne lov. Himlens berøring hviler på den misforståede, tør-som-støv procedure som er administration af loven.”
Tilbage til Alfabetisk