Modsætninger – loven om modsætninger der mødes

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Astrologi, side
365: ”Vi har nu kort men dog lærerigt, mener jeg, betragtet visse af de subjektive indflydelser og betydninger i zodiakkens tolv tegn. Vi har været inde på deres indbyrdes slægtskab og deres planetariske vekselvirkning, idet vi har forsøgt at beskrive menneskehedens reaktioner på disse mangfoldige energier og kræfter. Disse kræfter, der udstrømmer fra kosmiske kilder, finder vej ind i vort solsystem, idet de enten bliver tiltrukket deraf gennem en analog kvalitet eller – ifølge loven om modsætninger der mødes – finder vej til bestemte planeter.”

469: ” Der var intet åndeligt ved de visioner, der kom fra lederne af de magter, som blev kaldt aksemagterne. Men menneskehedens åndelige målsætning vokser langsomt, og den store lov om modsætninger vil til sidst bringe illumination.”

C.W. LEADBEATER: Den ædle ottefoldige vej (The Noble Eightfold Path)
” … Loven om Modsætninger, den lov, som udtrykker sig i det faktum at hvis du møder én slags vibration med en vibration af samme slag, så vokser vibrationen sig stærkere, større, videre; men hvis du møder den vibration med en modsat vibration, så udslukker den ene den anden set fra et etisk synspunkt. Dette er det store princip om at gengælde ondt med godt.”

Tilbage til Alfabetisk