Nært forestående

ALICE A. BAILEY: Telepati, side
70: ”Hierarkiet er ikke en gruppe mystiske arbejdere; kun de aspekter af det guddommelige formål [impressioner fra Shamballa], som umiddelbart kan forstås og udvikles, og som er åbenlyst værdifulde for menneskeheden – når de præsenteres korrekt af Hierarkiet – registreres af dem. Hierarkiet ved, hvad de bevidst skal ”afvise”, som det okkult kaldes, og de handler altid efter loven om det nært forestående eller en okkult forudseenhed, som næsten ikke er til at fatte eller definere endog for den fremskredne menneskehed.”

Tilbage til Alfabetisk