Nødvendighedens lov

ALICE A. BAILEY: Undervisning i Den Nye Tidsalder, side
133: ”I tidens løb har disse tre bevidsthedsaspekters udvikling bragt menneskeheden til erkendelse ikke alene af menneskets egne indre personlige relationer (der for øvrigt leder til en vis forståelse af hans egen fysiske, psykologiske og mentale udrustning), men de har også ført menneskeheden til en erkendelse af de forskellige menneskelige grupperelationer, hvoraf den første og hidtil betydeligste har været familie-enheden. Det er her en af de vigtigste forskelle mellem den menneskelige og den dyriske bevidsthed har udviklet sig gennem den guddommeligt indstiftede Nødvendighedens Lov. Denne lov har givet anledning til en udvikling af ansvarsfølelse overfor familien.”

ALICE A. BAILEY: Telepati, side
179: ”Det er derfor temaet relationer, der er det fundamentale mønster i den evolutionære proces i dette det andet solsystem (af tre systemer), som er ”sønnens”, hvori det andet guddommelige aspekts kvalitet, kærlighed, fuldkommengøres. I denne fuldkommengørelsesproces deltager mennesket først ubevidst gennem den lange udviklingscyklus under nødvendighedens lov, men når han bliver en aspirant og tager de første skridt på vejen til åndelig modenhed, begynder han at spille en afgørende rolle, som han forsætter med, indtil han opnår åndelig frigørelse, og selv bliver et medlem af Hierarkiet …”

Tilbage til Alfabetisk