Okkult lydighed

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
179: ”Mesteren overfører planens karakter eller hensigt – svarende til den indviedes status – og han gør det ved at følge loven om okkult lydighed. Men disciplen eller den indviede må ikke for altid blive afhængig af, at den guddommelige tænkning skal overføres til dem af mennesker, der er mere fremskredne end de selv. De må selv lære at skabe kontakt og at tappe ”regnskyen”.”

LUCILLE CEDERCRANS: Indtryk fra Ashrammen, side
86 – 87: ”En accepteret discipel er, som vi tidligere har set, et menneske, som accepterer. Han er en discipel, som har gennemgået prøvefasen. Han har igennem sin egen anvendelse af Visdommen påtaget sig sin del af det ashramiske arbejde i form af en ordnet tjenesteaktivitet. Han samarbejder altid med dem i Ashrammen, som er under ham i udvikling, og med dem, der er nået længere end ham selv. En accepteret discipel er et menneske, hvis accept af okkult lydighed er acceptabel for en Mester. For ham er okkult lydighed blevet den lov, der styrer hans fortolkning.”

Tilbage til Alfabetisk