Personlighedens 3 love

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
555: ”Loven i de 3 verdener. Nu vil vi ganske kort studere de 3 vigtigste love, som påvirker det evolutionære menneske, mens det lever sit liv i de 3 verdener. DEt er:

  1. Fikseringsloven
  2. Kærlighedsloven
  3. Offerets og dødens lov.

Disse love styres og kontrolleres i sidste instans af de 3 højere love i systemet – den magnetiske kontrols lov, opløsningsloven og sammenhængsloven. Der er en direkte forbindelse mellem de 7 love og de 7 stråler eller vibrationer, og hvis vi studerer denne overensstemmelse vil vi opdage det faktum, at den 1. lov, vibrationsloven, er den styrende lov af de 6 og kommer til udtryk gennem den 2. lov, sammenhængsloven, på samme måde som Sollogos på nuværende tidspunkt manifesterer sig gennem sit 2. aspekt i dette 2. solsystem.

559: På den baggrund bliver personlighedens 3 love fulde af liv og kan sammenfattes med den velkendte betegnelse: ”Loven om genfødsel og død i de 3 verdener”. ”

Tilbage til Alfabetisk