Planetarisk affinitet

Underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1070: ”9. Loven om planetarisk affinitet. I den okkulte lære bruges denne beteg­nelse specielt om planeternes indvirk­ning på hin­anden og sluttelige ægte­skab. Som vi ved, vil pla­netsystemer­ne (de 7 hellige planeter), hvad de 4 naturriger angår, i sidste instans samle eller absorbere livet fra de plane­ter, der ikke kal­des hellige, og de mange småplaneter. Absor­beringen af ånds­aspektet sker i henhold til synteseloven. De 4 mindre planetsystemer bliver først til 2, og derefter til 1. Dette ene udgør, sammen med de 3 større, en højere firfol­dighed, som gentager processen og omdanner de 4 til 2, og de 2 til 1. Dette ene planetsystem smelter i sidste instans sam­men med Solen og fremkalder gennem denne langvarige proces over et mægtigt tidsrum til­synekomsten af »de 7 sole, der løber sam­men, blusser op og dermed frem­bringer én flam­mende ildkug­le«.

Den samme lov styrer i mindre målestok sam­mensmeltnin­gen af kæder i et planetsystem.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur