Pligt

ANNIE BESANT: Det højere livs love (The Laws of the Higher Life)
”Hvad er så loven om pligt? den ændrer sig med hvert stadie af evolution, skønt princippet altid er det samme. Det er progressivt, som evolution er progressiv. Pligt for det vilde menneske er ikke samme pligt som for et kulturelt og udviklet menneske. Lærerens pligt er ikke den samme som kongens. Købmandens ikke den samme som krigerens. Så når vi studerer loven om pligt, må vi begynde med at studere vores egen placering på evolutionens store stige ved at studere de omstændigheder rundet om os, som viser vores karma, ved at studere vores egne kræfter og kapacitet, og indse vores svagheder. Og ud af dette omhyggelige studie må vi finde ud af at lade loven om pligt lede vores skridt.”

Tilbage til Alfabetisk