Polaritet

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
637: ”Kommunikationen skrider frem, når loven om polaritet bruges til at skabe sindets magnetiske felt, hvad enten dette magnetiske sindets felt består af strengt mentalt, astralt eller æterisk substans, når dette sindets magnetiske felt har etableret sig mellem to kommunikerende punkter. Dette vil blive klarificeret, og hvad der hidtil har være hemmeligheder i videnskaben om indtryk, vil blive gjort tilgængelig for menneskeheden i sin helhed.”

LUCILLE CEDERCRANS: Skabende Tænkning, side
129: “De tre mest vanskeligt tilgængelige love bag den kendsgerning, at energi følger tanke, kan defineres på følgende måde:

  1. Loven om polaritet. Når viljens og tankesindets polære kræfter bringes i forhold til hinanden, starter den skabende proces. Der skabes et magnetisk felt i tankesindet igennem denne polaritet.
  2. Loven om magnetisk kontrol. …
  3. Loven om manifestation. …”
Tilbage til Alfabetisk