Positive og negative relationer

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side
823: ”For den gennemsnitlige aspirant vil dette stadiums implikationer [at være discipel på tråden] have den værdi, at der er noget, der kan stræbes efter, noget som endnu ikke er opnået. Disse implikationer er derfor negative. Denne situation vil ofte være ønskelig, når det drejer sig om accepterede disciple, hvis holdning burde være positiv og intelligent. Loven om positive og negative relationer ligger til grund for alle disse stadier. Det, som er højere, er i begyndelsen altid negativt i forhold til det, som er lavere. Derefter finder der nogle ændringer sted i mellemstadiet, som gør det højere positivt i forhold til det lavere. Således tages der til stadighed nye skridt på livets vej og nye trin op på den åndelige stige.”

Tilbage til Alfabetisk