Relationer

(Min kommentar: Der er tale om en fejl i den danske oversættelse, da loven i den engelske udgave hedder The Law of Relativity)
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
952: ”Det kemiske atom er kugleformet, mennesket bor i en kugle, og det gør Planet- og Sollogos også, for kuglen er den form, stof antager, når dets egen indre aktivitet og formens aktivitet arbejder sammen. Det kræver to typer kraft – roterende og spiralcyklisk – at frembringe kugleformen. Det er videnskabsmænd mere eller mindre ved at opdage, og de begynder at forstå, at det er loven om relationer eller alle atomers indbyrdes forbindelse, som frembringer det, der kaldes lys, og danner den komplekse kugle, solsystemet som helhed er.”

Tilbage til Alfabetisk