Ritual og guddommelig ceremoni

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
497: ”… du må huske, at den syvende stråle er strålen for mellemstadium – et mellemstadium og en stråle, der bliver aktiv, når de opbyggende strålers tiltrækkende og magnetiske virke er rede til i fænomenernes verden at præcipitere og tilvejebringe – under loven om ritual og guddommelig ceremoni – nye faser i arbejdet. Disse faser indledes i tilbagetrækningsprocessens stilhed og frigøres, når mellemstadiet spænding har fuldført arbejdet. Dette arbejde bliver effektivt, når mellemstadiet med erkendelse har gjort ny fokusering mulig.”

Tilbage til Alfabetisk