Rytme

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
768: ”Ovenfor har vi prøvet at give en generel forestilling om egoets evolutionsproces og dens forløb i henhold til karmisk og cyklisk lov. Hvis den studerende tænker over disse to love, vil det gå op for ham, at de kan samles under fællesbetegnelsen loven om rytme.”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
81 – 82: ”At bringe tanken i ro afhænger af loven om rytme. Hvis I svinger fra den ene retning til den anden og registrerer tanker fra alle sider, vil denne lov være ude af stand til at berøre jer. Balance og sindsro skal oprettes, før ligevægt kan opnås. Loven om vibration og studiet af atomar substans må altid kombineres. Når kendskabet til disse atomer og deres aktivitet, reaktioner og samspil, bliver større, så vil menneskene kontrollere deres legemer videnskabeligt og således synkronisere lovene for vibration og rytme. De er lig hinanden, men dog forskellige. De er faser af loven om gravitation. Jorden er selv en entitet, som ved viljens kraft fastholder alle ting.”

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing side
93 – 95: ”Forkerte mentale holdninger. Som det første vil jeg beskæftig mig med den grundlæggende antagelse, at sygdom og fysiske lidelser ikke er et resultat af forket tænkning. De er langt mere sandsynligt et resultat af ingen tænkning overhovedet, eller forårsaget af, at menneskene ikke har efterlevet de fundamentale lov, der styrer Guds sind. Et interessant eksempel på en sådan undladelse er, at mennesket ikke følger den grundlæggende lov om rytme, der styrer alle processer i naturen, og mennesket er en del af naturen. Mange af de problemer, der er forbundet med brugen og misbrugen af den seksuelle drift, kan spores til denne manglende efterlevelse af loven om periodicitet. … Det er i vor egen tid, at mennesket i udbredt grad er begyndt at krænke disse mentale love, især lovene om cykler, de love som styrer tidevandet, kontrollerer verdensbegivenhederne, og som også skulle betinge den enkelte og således etablere en rytmisk levevis – en af de vigtigste forudsætninger for et godt helbred.”

Tilbage til Alfabetisk