Samling

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
443: ”Det, som okkult kasseres, da det ikke længere tjener den planetariske Logos’ hensigt, erstattes af det, som kan ”stå mål med Faderens hensigt”. Det er dette begreb, der er blevet karikeret og fordrejet af den kristne lære om ”stedfortrædende offer”, og det havde baggrund i en fundamental forveksling mellem loven om offer og loven om samling, og det fandt sted, da al forståelse af Faderens natur stadig var et stort mysterium. Hele processen blev dengang fortolket som det første og højeste aspekt af den essentielle treenighed, som mennesket ikke vidste noget om, i stedet for som det andet aspekt, det opbyggende, magnetiske kærlighedsaspekt.”

444: ”Den proces, som den indviede nu har tilladelse til at tage del i under og efter fjerde indvielse, forsagelsen (der præsenteres for ham i en successiv række af åbenbaringspunkter), er gjort mulig på grund af, at han har indordnet sig loven om offer. Denne lov fører på sin side på bestemte udviklingspunkter hans bevidsthed ind under påvirkning af loven om samling. Det er en lov, som jeg endnu ikke har omtalt i nogle af mine tidligere instruktioner. Den indviede kan nu – som følge af en fuldt ud forstået åbenbaring – føje til sit arbejde med planen og til den opbyggende teknik en evne til at arbejde med den guddommelige hensigt og med de substanser (æteriske) og de energier, der trænger gennem det kosmisk æteriske legeme (de fire højere plan af vort kosmisk fysiske plan) ifølge en lov, der er sat i bevægelse af Faderen, men som vil gøre sønnens opbyggende aktivitet mulig, således at den kommer i fuldkommen overensstemmelse med den guddommelige hensigt.”

Tilbage til Alfabetisk