Skæbne

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
346: ”… de nye sandheder og de udvidede åndelige fremstillinger, som det er de indviedes skæbne at bringe videre til menneskene. I vil bemærke, at jeg valgte ordet ”skæbne” frem for ordet ”karma”, fordi med denne type arbejde, arbejder og praktiserer den indviede samt gør fremskridt under loven om skæbne. Denne lov påvirker ashramen og Hierarkiet som helhed, og ikke loven om karma, som man almindeligvis tror. Loven om skæbne blev indført, da Hierarkiet blev grundlagt på jorden. Den er et resultat af den ufravigelige og forenede forpligtelse til at tjene, som er alle ashramers fremtrædende kendetegn. Denne lov er følgelig syvfoldig, for den præges af hver af de syv strålers farve, kvalitet, metoder og fremgangmåder, teknikker og energimanifestationer. Den indeholder derfor ikke, hvad menneskeheden angår, nogen form for ondskab, fordi den er uselvisk motiveret og er – til en vis grad – en vanskelig lov for jer at forstå.”

Tilbage til Alfabetisk