Skolernes lov

Underlov til Tiltrækningsloven, 2. kosmiske lov
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
1071 – 1081: ”11. Skolernes lov (kærlighedens og lysets lov). Dette er en gå­defuld be­tegnelse, der bruges om loven i rela­tion til de be­vidst­hedsudvidelser, en in­dviet gennemgår, og hans evne til gen­nem sin viden at tiltrække:

  1. Sit eget højere selv, og dermed fremkalde harmonisering og oplysning.
  2. Sin guru.
  3. Det, han søger at vide.
  4. Det, han kan bruge til sit tjenestearbejde.
  5. Andre sjæle, som han kan arbejde sammen med.

Det må nu være klart for den eftertænksomme studerende, at skolernes lov primært gælder alle enheder af det guddommeli­ge liv, der har nået eller overskredet selvbevidsthedens stadi­um. Derfor har den en vital forbindelse med menneskeriget, og der ligger en okkult betydning i det faktum, at den er den 11. lov. Det er den lov, som gør det muligt for et menneske at forene to af sine aspekter (det personlige selv og det højere selv). Det er den lov, der styrer menneskeatomets overgang til et andet og højere rige. Det er den lov, som (når mennesket forstår den og retter sig efter den) sætter det i stand til at be­gyn­de på en ny cyklus. Den er adeptens, mesterens og det fuld­endte menneskes lov. Derfor lønner det sig måske for os at beskæftige os lidt mere indgående med den end de andre love, for menneskeheden befinder sig nu på det stadium, hvor en del af dens enheder er parate til at komme under direkte ind­flydelse af denne lov og dermed blive overført fra kund­ska­bens hal, via visdommens hal, til det 5. eller åndelige rige. …”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur