Stoffets lov

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
227: ”Her ses den vidunderlige syntese, som fremkaldes af disse 3 kosmiske loves evolutionære virksomhed – hvor hver af dem legemliggør visse kosmiske væseners eller skabningers arbejdsform. De to sidste love vil blive behandlet senere. Her vil vi ganske kort berøre stoffets lov, økonomiloven.

229: ”Når det 1. aspekts eller mahadevaaspektets tone følger efter de to andre, oplever han sig selv som ren ånd og smelter, i takt med at akkorden dør ud, sammen med selvet eller den kilde, han kom fra. Der er ingen tanke, intet stof, kun selvet opslugt af selvets hav. På hvert udviklingstrin træder en af lovene i kraft – først stoffets lov, så gruppernes lov og til sidst åndens og befrielsens lov.”

Tilbage til Alfabetisk