Substans

ALICE A. BAILEY: Breve om Okkult Meditation, side
200:Tag som eksempel loven om substans. Denne lov sætter disciplen i stand til at anvende det universelle skatkammer på en klog måde. Han skal kunne håndtere stoffet og tilpasse det til de vekselvirkende kræfter om udbud og efterspørgsel. Blind tro er det rigtige for mystikeren. Den er et af de midler der giver adgang til det guddommelige skatkammer, men at forstå metoden hvorved dette skatkammer kan holdes fyldt og at gennemskue midlerne hvorved Al Faderens uendelige forsyninger kan bringes i kontakt med hans børns behov er jo endnu bedre. Jeg kan give en af disse maksimer om udbud og efterspørgsel her. Det er kun når der gøres ret brug af forsyningerne til brug for arbejderen og arbejdet (jeg vælger hvert ord efter nøje overvejelse) at forsyningerne fortsætter med at strømme ind. Hemmeligheden er: Brug, kræv og tag. Kun når døren lukkes of ved hjælp af loven om efterspørgsel, åbnes en anden og højere dør, som tillader forsyning. Tyngdeloven gemmer på denne hemmelighed.”

Tilbage til Alfabetisk