Systemiske love

LUCILLE CEDERCRANS: Anvendt Visdom, eng. udg. side
182: ”Hvert individ som træder ind på discipelskabets vej vil befinde sig i kamp så at sige med modstand i overensstemmelse med de systemiske love, og som, hvis det ikke var for disse love, vil betyde enden for enhver indsats fra den Hvide Loge inden den fik begyndt. Sådanne love hindrer disciplene i den Sorte Loge fra at angribe dem, som har en mindre grad i den Hvide Loge end de selv har. Med andre ord, dem som kan sammenlignes med en senior discipel eller en mester i Hierarkiet, må rette deres angreb mod dette ansvarsområde. De kan ikke rette deres angreb direkte mod yngre disciple. De må arbejde gennem de disciple, som har taget venstrehåndsvejen. Det er imidlertid tilladt for dem gennem devisk kontrol og kontakt at bruge disciplens svagheder og gennem deres opmærksomhed på disse svagheder at aktivere og stimulere den negativitet i disciplen, der kan tjene som en modstandskraft.”

Tilbage til Alfabetisk