Talens love

ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
897: ”Talens love er stoffets love, og de studerende kan bruge de love, der styrer fysisk stof på deres egen tale, for den vedrører manipulation af stof på andre planer. Tale er det store medium, hvormed vi viser karakteren af det lille system, vi bygger  det system hvori det enkelte menneske er den centrale sol, for det samler, hvad det har brug for, ved hjælp af tiltrækningsloven.

Tilbage til Alfabetisk