Tankens love

ALICE A. BAILEY: Kosmisk ild, side 538 – 568
538: ”Tankens love. Der er 3 store love, som vi kan kalde de grundlæggende love i kosmos, det større system (alle astronomer anerkender) vi er en del af, og 7 love der vedrører solsystemet. Disse 7 kan vi betragte som sekundære love, selvom de set fra menneskets synspunkt forekommer at være primære love. …”

ALICE A. BAILEY: Hvid Magi, side
563: ”Tankens love er lovene for skabelse, og hele det skabende arbejde udføres på det æteriske plan.”

ANNIE BESANT: Esoterisk Kristendom (Esoteric Christianity)
Side 253 – 54: ”Tankens Love udvirker at mennesket bliver hvad det tænker, og når det mediterer på guddommelige perfektion vil det gradvis reproducere det i sig selv, som sindet er fikseret på. Sådan et sind, formet efter det højere og ikke til det lavere, kan ikke binde ånden, og den befriede ånd springer opad mod sin kilde, bøn fortabes i enhed og separatisme forlades helt.

Tilbage til Alfabetisk