Tilpasningsloven

Underlov til Økonomiloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
72: ”Denne ild [ild i mikrokosmos] er den grundlæggende vibration i det lille system … Den har sit modstykke i den intelligente aktivitets stråle og styres af økonomiloven i en af dens underafdelinger, loven om tilpasning i tid.”

160: ”… denne lov [økonomiloven] kan opfattes som den styrende faktor i 3. logos’ liv. Altså:

  1. Hans mål er den fuldkomne blanding af ånd og stof.
  2. Hans funktion er at manipulere prakriti eller stof, så det kan opfylde åndens behov og leve op til dens krav.
  3. Han virkemåde er roterende, eller gennem stoffets omdrejning at øge dets aktivitet og dermed gøre det mere smidigt.

Alle disse tre begreber styres af økonomiloven, der er loven om tilpasning i tid og rum eller vejen med mindst modstand.”

229 – 230: ”Økonomiloven har 4 underordnede love, der vedrører den lavere firfoldighed: … 2. Tilpasningsloven der styrer atomernes rotation på alle planer og underplaner.”

Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur