Transcenderes – den lov der transcenderes

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder II, side
459 – 60: ”Syvende antydning. ”Et af tegnene på, at man er rede til indvielse, er evnen til at den ekspanderende og altomfattende helhed og at lægge mærke til den lov, der transcenderes, når delen bliver helheden.”

464: ”3. Han bemærker den lov, der transcenderes. … Disciplen blev som menneske styret og betinget af den kosmiske lov om økonomi sideløbende med de forskellige love, der var aktive og betingende i de tre verdener for menneskelig evolution. Denne lov er en grundlæggende naturlov, som påvirker det menneske der er under udvikling. Efter første indvielse kommer mennesket under påvirkning af loven om tiltrækning, der bærer og anvender kærlighedsenergien, og skønt loven om økonomi på dette tidspunkt ikke påvirker, så opretholder den en tilvænnet kontrol over den sædvanlige proces, som vedrører de formlegemer, der nu anvendes under loven om tiltrækning. Denne lov virker i menneskets bevidsthed og også i formerne i tjenesten for Hierarkiet. Loven om tiltrækning er den vigtigste lov for sjælen.

Senere, efter fjerde indvielse, kommer disciplen i stadig højere grad under loven om syntese, der er den vigtigste lov for ånden i universet.”

Tilbage til Alfabetisk