Trefoldig respons

ALICE A. BAILEY: Telepati, side
63: ”… menneskeheden [der har været] underkastet denne konstante ekspansionsproces siden fremkomsten af det fjerde naturrige, det menneskelige, har nu nået et stadium, hvor den kan begynde at træde ud af den fase, der styres af det, der er blevet kaldt loven for trefoldig respons og ind i en ny udviklingsfase, hvor en erkendt dualisme dominerer. Dette er et meget vigtigt udsagn.”

Tilbage til Alfabetisk