Udbud og efterspørgsel

Se også loven om substans
ALICE A. BAILEY: Breve om Okkult Meditation, side
200 – 01: ”En af de leveregler vedrørende tilgang og efterspørgsel, som jeg her kan give jer lyder: Det er kun, når tilgangen anvendes på en dygtig måde til dækning af arbejderens og arbejdets behov (jeg har valgt hvert eneste ord efter moden overvejelse), at tilgangen vil fortsætte. Hemmeligheden er: Brug, kræv og tag. Kun når døren lukkes of ved hjælp af loven om efterspørgsel, åbnes en anden og højere dør, som tillader forsyning. Tyngdeloven gemmer på denne hemmelighed.”

ALICE A. BAILEY: Hierarkiets Fremtræden, side
67 – 69: ”Den niende gruppe, hvis projekt er finansiel tjeneste, vil være en af de mest praktiske og interessante set ud fra den nuværende verdens situation og tilstanden i nyere tid. … Opgaven for denne gruppe er at studere penges betydning som styret og anvendt energi … arbejdet vil dele sig i tre områder: … 3. Et studium af loven om tilbud og efterspørgsel, at der gennem verdensdisciplene (ud fra rene motiver og dygtighed i handling og stabil ansvarsbevidsthed) kan fremskaffes det som er nødvendigt for mestrenes arbejde, og mine brødre, meget nødvendigt for dem.”

ALICE A. BAILEY: Sjælens Lys, side
173: ”37. Når afholdelse fra tyveri er fuldkommen, kan yogien få hvad han end ønsker sig.
I denne sutra vil der kunne findes en ledetråd til den store lov om udbud og efterspørgsel. Når aspiranten har lært ”ikke at begære noget for det adskilte selv”, da kan han betros universets rigdomme; når han ikke kræver noget for den lavere natur, og intet forlanger for trefoldige fysiske menneske, da kommer alt til ham, uopfordret og uden krav.”

ALICE A. BAILEY: Discipelskab i Den Nye Tidsalder I, side
59: ” Den niende gruppe vil være sammensat af Finansfolk og økonomer. De vil arbejde med kræfter og energier, der kommer til udtryk gennem handel og værdier. De vil befatte sig med loven om tilbud og efterspørgsel og det store princip om at dele, som altid styrer den guddommelige hensigt.”

LUCILLE CEDERCRANS: Disciplen og Økonomi, eng. udg. side
85: ”Instruktion vedrørende loven om udbud og efterspørgsel er til rådighed, når stadet af bevidsthed er sådan at det kan acceptere den instruktion, ikke før.

Hvordan kan I tiltrække forsyninger til jer, så længe der er uvilje med hensyn til det som I forsøger at tiltrække. Dette er et problem, som kun kan elimineres gennem meditation.”

87: ”… penge er et medium, som de energier der etablerer rette relationer kanaliseres igennem. Før problemet om penge kan løses af Verdensgruppe, må problemet om relationer løses på en sådan måde at der manifesteres rette relationer mellem medlemmer af en gruppe.”

125: ”De er jer, som bevæger jer ind på et nyt område for at tiltrække en gruppe bliver bedt om at bruge evokation som metode til at tiltrække midler til at udføre jeres tjeneste aktivitet og at efterfølge subjektiv aktivitet med objektiv. I bliver bedt om fra nu af at udtrykke ”vil gerne” som en har sagt det, gennem følgende lære, som siger ”bed og du skal få” … De er en en proceduremetode som ikke bare blev påbegyndt for mange inkarnationer siden, men som er en uskreven lov I skal følge.”

Tilbage til Alfabetisk