Udvidelsesloven

Underordnet/supplerende til Tiltrækningsloven
ALICE A. BAILEY: Kosmisk Ild, side
951 – 957: ”Den spiralcykliske aktivitet, der kendetegner alle former, kan måske forstås på en mere praktisk måde, hvis vi studerer den som et udtryk for 4 love og ganske kort behandler dem én for én …

  1. Udvidelsesloven. Denne lov handler om den gradvise evolutionære udvidelse af bevidstheden i alle former, og den er årsag til, at hvert eneste liv i solsystemet er kugle­for­met. Det er et faktum i naturen, at alt, hvad der eksisterer, bor i en kugle. Det kemiske atom er kugleformet, mennesket bor i en kugle, og det gør Planet‑ og Sollogos også, for kuglen er den form, stof antager, når dets egen indre aktivitet og formens aktivitet arbejder sammen. Det kræver to typer kraft – roterende og spiralcyklisk – at frembringe kugleformen. Det er viden­skabs­mænd mere eller mindre ved at opdage, og de begynder at forstå, at det er loven om relationer eller alle atomers indbyrdes forbindelse, som frem­brin­ger det, der kaldes lys, og danner den komplek­se kugle, solsystemet som helhed er. …”
Tilbage til Alfabetisk Tilbage til Overordnet Lovstruktur