Uundgåelige

ALICE A. BAILEY: Strålerne og Indvielserne, side
444: ”Mestrene ved imidlertid, at der er en mulighed for at opnå en højere, dybere og mere intensiv manifestation af guddommelighed, men det bekymrer dem ikke og medfører ingen belastning, ængstelse eller ivrig stræben. De kender virkningerne fra loven om det uundgåelige, og det gør disciplene ikke. Denne lov (tillige med loven om tjeneste) frigør mestrene ved den sjette indvielse til et mere omfattende erfaringsområde, idet de har så udviklede guddommelige værdier og egenskaber, at de véd, at deres udrustning er tilstrækkelig til opgaven, og at de uden tøven og bekymring kan tage de næste nødvendige skridt.”

Tilbage til Alfabetisk