Væren

ALICE A. BAILEY: Esoterisk Healing, side
177 – 78: ”I bør huske, at disse udviklingstrin ikke er statiske tilstande, men er opnået gennem faser og stadier af aktivitet, der frembringer konstant vekslende resultater og varierende aspekter af centrene. Disse igen efterfølges af andre perioder med bevægelse, forandring og en fornyet frigørelse af energier. Virkningerne af de dybe bagved liggende årsager bliver selv årsager, for i manifestationsperioden er intet statisk eller fikseret eller endeligt bestemt. Dette er et punkt af yderste vigtighed. Lad jer derfor ikke vildlede af et åbenbart fremskridt i en periode. Det er blot et forvarsel om forandring, for således er loven om væren.”

Tilbage til Alfabetisk